W firmie RCA stosuje się dwa testy termiczne do badań wytrzymałościowych. W pierwszym teście badany element półprzewodnikowy poddaje się działaniu strumienia powietrza o temperaturze -40° lub +80°C. Pomiędzy ekstremami temperatury, trwającymi po 25 min, przez 5 min, wdmuchiwane jest powietrze o temperaturze 0°. Typowa liczba cykli - 200. W laboratoriach GENERAL MOTORS stosuje się inny test termiczny (rys. 2.28). Przyjmuje się, że 30 powtórzeń przedstawionego cyklu odpowiada 6 miesiącom pracy urządzenia w samochodzie. Jeszcze większe naprężenia powstają w elementach poddanych działaniu szoku termicznego wywołanego szybkimi zmianami temŹperatury cieczy od -65 do +150°C. W laboratoriach firmy RCA stosuje się wieloetapowy test umożliwiający kompleksowe określenie odporności elementów półprzewodnikowych na działanie wilgoci: - ciśnienie 203 kN/m2 w temperaturze 121°C, czas trwania 24...96 h,- aerozol soli,- atmosfera o stałej wilgotności 70°C, 95% wilgotności względnej,- cykliczne zmiany wilgotności i temperatury, - badanie wpływu wilgoci przy przeciwnej biegunowości (15 V, 85°C,85% wilgotności względnej). Przyspieszone testy wilgotnościowe polegają na zmianie temperatur ry w warunkach wysokiej wilgotności. Przykładowo wg MIL-STD 810 stosuje się jeszcze trudniejszy test, w którym w każdym cyklu badany zespół pokrywa się szronem.