Warystor skutecznie tłumi przepięcie dopiero przy napięciu 3 ... 4--krotnie większym od napięcia znamionowego. Opracowano już warystoŹry o charakterystykach zbliżonych do diody Zenera, jednakże ich moc jest wciąż jeszcze za mała. W firmie BUTEC (wchodząca w skład koncernu BRITISCH LEY-LAND) są produkowane tranzystorowe urządzenia zabezpieczające przed przepięciami, wyposażone dodatkowo w przekaźnik odłączający zasilanie przy nieprawidłowym dołączeniu akumulatora. Czas zadziałania zabezpieczenia zależy od stałej czasowej R3C1 i jest dłuższy od najkrótszych przepięć występujących w instalacji elektrycznej pojazdu. Tego typu zabezpieczenie należałoby raczej zaliczyć do grupy zabezpieczeń nadnapięciowych. W normalnych warunkach kondensator C1 jest naładowany i spadek napięcia na rezystorze R3 jest równy zeru. Przy wzroście napięcia kondenŹsator C1 ładuje się przez R3. W chwili, gdy napięcie przekroczy wartość napięcia Zenera przez stabilistor D3 płynie prąd wysterowujący tranzystor Tl, który przechodzi w stan przewodzenia. Oznacza to dołączenie małej rezystancji Rt pomiędzy przewód zasilający uzwojenie wzbudzenia FD a masę (BAT-), a więc ograniczenie poziomu napięć w instalacji elektryczŹnej pojazdu. Poziom ograniczenia wynosi w tym urządzeniu 55 V.